Turystyka

W±wolnica leży w dolinie Bystrej, przy wschodniej granicy Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. To rejon o wielkich walorach krajobrazowych, a cze¶ć doliny w której leży W±wolnica ma bardzo zdrowy mikroklimat identyczny z nałęczowskim. To doskonałe tereny na spacery i dłuższe wędrówki. Można pozostać w dolinie Bystrej, zachwycaj±c się meandruj±c± rzek±, niewielkim dopływem i Ľródłami (w tym najbardziej znane u podnóża wzgórza ko¶cielnego). Tuż obok Ľródła, po drugiej stronie szosy, płynie przez ł±ki maleńki dopływ Bystrej.


Warto z doliny wspi±ć się na okoliczne wzgórza i powędrować w±wozami... Dla amatorów dłuższej wędrówki przygotowany jest doskonale oznakowany szlak wyżynny czerwony: Kazimierz Dolny - Nałęczów - Wojciechów - D±browica - Lublin
Doskonały punkt widokowy z którego można podziwiać okolicę to wzgórze ko¶cielne. Warto też obejrzeć samo miasteczko, zwłaszcza rynek, niezwykły z racji "górskiego" ukształtowania cmentarz (przy drodze na Kębło).
  • kolejka w±skotorowa: Wyj±tkow± atrakcj± jest kolejka w±skotorowa. Kolejka ostatnio kursuje jedynie na trasie Karczmiska - W±wolnica a jej kursowanie w sezonie letnim staje coraz bardziej pod znakiem zapytania. Widać, że nie ma chętnego do zainwestowania w jej rozwój.
  • wyci±gi narciarskie: atrakcj± zimow± s± zbudowanie na zachód od W±wolnicy dwa wyci±gi narciarskie: starszy, obudowany już infrastruktur± w R±blowie i niedawno zbudowany w Celejowie
  • jazda konna: (w Kęble w o¶rodku i w Ł±kach)
  • stanica wędkarska (w Karmanowicach)
  • planowana jest budowa zalewu na rzece Bystrej między W±wolnic± a Nałęczowem.