Inne

Gminny Dom Kultury w W±wolnicy
ul. Rynek 35, 24-160 W±wolnica
tel.: (81) 882-50-30
e-mail: gdk.wawolnica@woi.lublin.pl

Biblioteka Gmina
ul. Rynek 32, 24-160 W±wolnica
tel.: (81) 882-50-14
e-mail: biblioteka.wawolnica@woi.lublin.pl