Szkoły

Szkoły

Gimnazjum Publiczne w W±wolnicy
ul. Rynek 24A, 24-160 W±wolnica
tel.: (81) 882-54-40
www: http://gm_wawelnica.republika.pl
e-mail: gm_wawelnica@poczta.onet.pl

Szkoła Podstawowa w Karmanowicach
Karmanowice 85, 24-160 W±wolnica
tel.: (81) 882-53-25
e-mail: szp.karmanowice@woi.lublin.pl

Szkoła Podstawowa w R±blowie
- R±blów, 24-160 W±wolnica
tel.: (81) 882-53-25
e-mail: szp.rablow@woi.lublin.pl

Szkoła Podstawowa w W±wolnicy
ul. Zamkowa , 24-160 W±wolnica
tel.: (81) 882-50-69, (81) 882-50-13
e-mail: szp.wawolnica@woi.lublin.pl

Przedszkole

Przedszkole Samorz±dowe w W±wolnicy
ul. Zamkowa 4A, 24-160 W±wolnica
tel.: (81) 8825430

Inne

Specjalny O¶rodek Szkolno-Wychowawczy w Kęble
tel.: (81) 8825011, (81) 8825216