Kębło

Wioska położona 3 km na południe od Wąwolnicy. Zgodnie z tradycją miejsce objawienia Matki Boskiej Kębelskiej w 1278 roku, które zapoczątkowało lokalny kult. Dziś przypominają o tym wydarzeniu kapliczki.


Na przeciwległym wzgórzu zbudowany został około 1880 roku pałacyk. Pięknie położony budynek otoczony jest rozległym, 10 hektarowym parkiem.
Obecnie w pałacu mieści się szkoła specjalna, a istniejący przy niej ośrodek hipoterapii oferuje możliwość jazdy konnej także turystom.

Losy Kębelskiego majątku są ściśle związane z losami Polski. I tak po powstaniu listopadowym majątek utracili Czartoryscy, a przejęła go rodzina Wesslów (to oni zbudowali pałacyk) źle wspominana wśród miejscowych, jako wysługująca się caratowi i skłócona z mieszkańcami wsi. Wrogość była tak duża, że podobno sprzedaż majątku, na przełomie wieków, była wymuszona zagrożeniem życia właściciela...
Majątek kupili Rostworowscy - można powiedzieć, że przeciwieństwo poprzednich właścicieli. Antoni Rostworowski jeszcze za zaborów zaangażował się w działania społeczne na rzecz okolicy - wspierał finansowo szkoły rolnicze m.in. w Nałęczowie, zakładał kółka rolnicze i spółdzielnie mleczarskie (w Rogalowie) a w swoim majątku organizował tajne obozy harcerskie. Był narodowym demokratą i w czasie pierwszej wojny światowej współpracował z Komitetem Narodowym Polski. Po wojnie kontynuował swe dzieło już legalnie, z jeszcze większym rozmachem: od budowy czteroklasowej szkoły dla dzieci folwarcznych w Kęble po współorganizację Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Wśród jego synów był Jan Maria Roztworowski - znany dziennikarz i odważny żołnierz, jeden z "cichociemnych". Majątek rodzina Rostworowskich straciła w 1944 roku, ale zachowała wdzięczną pamięć i szacunek lokalnej społeczności.