Karmanowice

Karmanowice to duża wieś, na połnocny zachód od Rogalowa. Zdecydowana większość zabudowań wsi tworzy typ ulicówki, która ciągnie się ponad półtora kilometra wzdłóż drogi odchodzącej od trasy Lublin - Kazimierz Dolny w kierunku połnocnym (do Klementowic i dalej do Kurowa). Jedynie niewielka część zabudowań (kilkanaście gospodarstw) leży przy trasie do Łopatek.
W głównej części wsi działają dwa gospodarstwa agroturystyczne; kolejna agroturystyka (z prywatnym łowiskiem) leży w mniejszej cześci wsi.

Karmanowice, to bardzo stara wieś z niewątpliwie ciekawą historią. Podobnie jak sąsiedni Rogalów, wioska po raz pierwszy wzmiankowana była w roku 1381, jako własność szlachecka. Owi własciciele w XV wieku zaczęli uzywać nazwiska Karmanowscy.
W "Słowniku Geograficznym Królewstwa Polskiego..." czytamy, że w 1827 było w Karmanowicach 25 domów i 180 mieszkanców. Niestety niewiele pozostało z tamtych czasów: najstarsze, drewniane domy w Karmanowicach pochodzą z początków XX wieku.
Mieszkańcy wsi wykazali się patriotyczną postawą w czasie drugiej wojny światowej. We wrzesniu 1939 wzięli udział w ewakuacji arrasów wawelskich i szczerbca - przewieżli je furmankami z Kazimierza Dolnego (dokąd dopłynęły barkami) do Tomaszowic, skąd pojechaly dalej na południowy wschód. W czasie okupacji mieszkańcy wzieli udział w ruchu oporu, a w 1944, w czasie wycofywania się Niemców, miejscowi partyzanci skutecznie zaatakowali ewakuujacą się załogę z niedalekich Bronic.

Jak widać mieszkańcy Karmanowic mają powody do odczuwania dumy ze swojej historii, ale jeszcze bardziej fascynujaca jest prehistoria.
Archeolodzy z UMCS pod kierownictwem dr Jolanty Nogaj - Chachaj odkryli tu cmentarzysko z okresu IV tysiąclecia przed naszą erą, a w nim 49 grobów z 57 szkieletami. Po odkrytych artefaktach wiadomo, że neolityczni mieszkańcy terenu dzisiejszych Karmanowic uprawiali ziemię, wytwarzali narzędzia z krzemienia i kości zwierząt a także lepili garnki z gliny. To właśnie z powodu charakterystycznego kształu produkowanych naczyń, archeolodzy nazwali społecznosci ich wytwórców kulturą pucharów lejkowatych. Centrum tej kultury było na Kujawach, a Karmanowice (wraz z niedalekimi Klementowicami) wyznaczają jej wschodni kraniec. Artefakty wydobyte w Karmanowicach (między innymi właśnie owe lejkowate puchary) można obejrzeć w Muzeum Nadwislańskim w Kazimierzu Dolnym lub w Muzeum Lubelskim na Zamku.